info
Dank voor uw bezoek aan onze webshop! Hopelijk kunnen we u van dienst zijn...

Privacy statement.

Gebruik

BBQ Curd hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. BBQ Curd zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, tarieven, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. BBQ Curd heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongewenste toegang en gebruik te vermijden.

Inzage & correctie

U heeft steeds het wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. BBQ Curd verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Privacy & cookies

Bij een bezoek aan de website van BBQ Curd worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Google Analytics. Wanneer u de website van BBQ Curd bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden.